Dorn - desková hra
Postavy F.A.Q. Forum Download Kontakt       
Almanor Eleanor Gor Guelin Choros Kaerdrak Ragnar Riel Vargen

Prastaré zlo se opět vrací do světa!

Temný pán Zorkal povolává každou noc stvůry ze svých podzemních líhní a chystá zkázu pokojného města Argos. Jedině družina dobrodruhů může jeho pekelné plány zmařit. Hrdinové se musí probít zamořenými stokami a černou bažinou a zastavit Zorkalův hrozivý rituál dřív, než bude pozdě.

Ve starobylých svitcích se vypráví...

Eudorianská říše trvala tisíce let a ve svitu její civilizace žili lidé, elfové i trpaslíci v míru a spokojenosti. Zářící města se vypínala svými filigránovými věžemi k hvězdnaté obloze a z lesů se ozýval zpěv elfích bardů. Uprostřed své slávy však začala hnít zevnitř. Dlouhá linie císařů zdegenerovala v podivínské charaktery se zálibou v temné mystice, sadistických obřadech a někteří dokonce uvažovali o zavedení demokracie.

Poslední potomek císařů - Roxarg (později zvaný Temný) - již natolik nesnášel sluneční světlo a den, že se rozhodl vybudovat svou říši pod zemí a tam přesunout svůj lid i vládu. Tato podzemní sídla, jejichž velikost a spletitost byla často nesmírná, se nazývaly DORNy a odtud právě jméno Dorn pochází.

Zatímco vůně lesa císaři páchla shnilotinou a zpěvy elfů považoval za kýč, zatuchlé temno podzemních prostorů ho uspokojovalo. Chtěl-li se potěšit hudbou, naslouchal obvykle skřekům mučených obětí nebo řevu posedlých bláznů a to mu přinášelo radost. Bohužel časem zcela propadl svému hudebnímu chtíči a nářek statisíců obětí brzy dolehl k uším těch, kteří zůstali na povrchu zemském.

Proti temnotě se postavilo světlo

Pláč obětí však vyslyšel chrabrý Aramon (zvaný Světlý) a zdvihl proti Roxargovi válku.

Po dlouhých letech bojů nakonec porazil temného podzemního císaře a zasypal vchody do všech Dornů. Samotného císaře nechal popravit. Jediná věc ho však zarazila: když vedli pochopové Roxarga na smrt, temný císař se naposledy bestiálně zachechtal a vykřikl "Já budu pomstěn!" Nikdo tehdy nevěděl, že boj se služebníky temnoty není u konce.

Nastal nový věk míru a zdálo se, že vše se vrátilo do starých kolejí. Málokdo však věděl, že Dorny nebyly zcela vymýceny a že v nich doposud číhá zlo. Roxarg totiž v temných letech své vlády zplodil syna, kterého těsně před svou porážkou poslal do úkrytu v nejhlubších sklepeních. Jeho syn se jmenoval Zorkal a byl ještě temnější a krutější než jeho otec. Ukryl se v jednom odlehlém Dornu, kde dlouho kul pikle a připravoval zkázu přilehlého města Argos. Jeho obyvatelé byli podle Zorkalova názoru příliš živí na to, aby bylo možné je ovládat. Připravil proto ďábelský plán, kdy v okamžiku, kdy nashromáždí dostatečné množství kostlivých služebníků, povolá podsvětní čáry a nechá Argos propadnout pod zem a jeho obyvatele proměnit v nemrtvé loutky, z nichž sestaví svou armádu pro znovudobytí ztracené říše!

Poslední nadějí jsou hrdinové

Osud městečka Argos by byl zpečetěn, pokud by však těsně před spuštěním strašlivého Zorkalova plánu nebyli ve městě proslulí hrdinové. Klerik Gor s čarodějem Almanorem pocítili směrem od Dornu vlny temné magie a díky návštěvě astrálních sfér se dozvěděli v hrubých obrysech, co temný mág chystá. Pochopili že nezbývá čas na nic jiného, než rychlou akci při níž překvapí Zorkala a pokusí se jeho rituál zmařit. Ve chvíli, kdy stojí hrdinové na dohled Dornu, začíná samotná hra.