Dorn - desková hra
Postavy F.A.Q. Forum Download Kontakt
Almanor Eleanor Gor Guelin Choros Kaerdrak Ragnar Riel Vargen

Klerik Gor z Horského kláštera

Gor je postava plná protikladů. Jeho jemná, téměř až ženská tvář bývá často skloněná v tichých modlitbách a zdá se být tváří slabošského pánbíčkáře. Jakmile však Gor pozvedne své zraky a pohlédne vám do očí, spatříte oheň žhavější, než oheň pekelný. Je to strašlivý žár svatosti. Gorův tichý hlas náhle zaduní v nelítostné inkantaci a kdokoliv by se příčil Dobru nebo Řádu bude sežehnut silou jeho nemilosrdné víry. Díky své mocné víře a bezpříkladné ochotě se kdykoliv obětovat Boží vůli je Gor naplněn Boží milostí a dokáže pravé divy: nejen léčit a uzdravovat, ale také vymítat plémě temnoty anebo předvést světu malou ukázku toho, co Bůh chystá na samotném konci času - Armageddon!

Gor jako postava ve hře

Dorn - desková hra - hrdina Gor

Klerik Gor je hlavním léčitelem mezi hrdiny, protože dokáže léčit nejen sebe, ale i své druhy. Jeho božská magie mu také umožňuje jednou ranou odeslat do pekel i tu nejsilnější nestvůru. Díky svému léčitelství má také tuhý kořínek a Zorkal se ho snadno nezbaví.

Každá mince má ale dvě strany a tak i Gor se musí vyrovnávat s nevýhodami. Díky svému svatému zápalu totiž musí na své inkantace obětovat často kus své životní síly a tak se na jedné straně oslabuje a na druhé přilévá krev do Zorkalova rezervoáru (protože Zorkal shromažďuje všechnu krev, kterou postavy prolijí).

Chcete-li se u Gora vyvarovat hlavních chyb, nenechávejte ho na nebezpečných místech samotného a útočte s ním v bitvách na silné nestvůry, které může odstranit jedním útokem.