Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ] 
Autor Zpráva
 Předmět příspěvku: Zorkalova smrt s artefakty
OdeslatNapsal: 22.2.2008, 16:15 
Offline
 Profil

Registrován: 19.2.2008, 15:12
Příspěvky: 16
Předem této zprávičky bych chtěl pozdravit všechny hráče Dornu, ty stálé i ty nově příchozí, kteří právě objevili kouzlo této hry. A v neposlední řadě samozřejmě samotné tvůrce hry. Tenhle krátký briefing nebo spíše hodnocení je určen pro všechny, kteří narazily nebo se potýkají se stejnými problémy, jako já, popřípadě mohou zastávat stejný názor. Rovněž bych se rád dozvěděl, co na to např. samotný Zorkal alias tvůrce hry (tvůrci).

Co se týká této sekce, tak bych se chtěl zmínit jenom o některých změnách, popřípadě nejasností, které se objevili v souvislosti se sbíráním a používáním artefaktů.

Artefakty, které zvýhodňují určitým způsobem samotného hráče, který jej vlastní, není vůbec špatný nápad a do hry tak vkládá další možnosti strategického plánování. Ovšem zvýhodnění hráčů pomocí artefaktů na jedné straně a vyvolání většího počtu nestvůr na straně druhé (Zorkal) se mi zdá tak trochu málo vyvážené, jak ostatně popíši dále.

Ale vezměme to všechno od začátku. Ve světě Dornu si dovolím tvrdit, nejsem již takový začátečník, jak jsem býval. Pár desítek her (hlavně hodin), ať za Zorkala či hrdiny, mám již za sebou. Samozřejmě jsem se potýkal se stejnými nejasnostmi a mylným výkladem pravidel, jako ostatně spousta lidí na tomto fóru. Nesčetněkrát jsme řešili sporné situace Zorkala i hrdinů. Bohužel tyto situace, které byly na fóru zodpovězeny mnohem později, většinou hráli klíčovou roli v celé hře. Doplatil na ně vždy min. jeden z hrdinů, popřípadě Zorkal.

Nyní se pokusím krátce a výstižně zhodnotit hru po přidání vlastností artefaktů. 1 ze 4 her s artefakty:

Hrdinové: Kaedrak-Vědmino pouto, Ragnar-Přání smrti, Gor-Orfeova melodie, Choros-Dvě tváře hrdiny, Almanor-Vyslyšené volání.
Zorkal: Blata zoufalství, Posily ze Zásvětí, Přízračná proměna, Temná rošáda, Černý pramen, Prokletí učedníci. Do hry byly náhodně umístěny 2 závaly: Z3 a Z6.

Hned na začátek se musím zmínit, že tato Zorkalova smrtelná kombinace rituálů mu přinesla v celé hře největší množství příšer, jaké vůbec mohl mít a jak to dopadlo… Začátek hry probíhal celkem normálně. Kaedrak, nejslabší postava ve hře se vypravil samotinký do Opuštěných dolů nasbírat co největší množství pokladů s vědomím, že než umře, tak alespoň pomocí karty požehnání Vědmino pouto podělí ostatní hráče o nasbírané poklady. Zbytek skupiny se vydal do bažin.

Následovala 1.zásadní část hry: Zde proběhlo jedno z větších střetnutí, kdy Zorkal, čili já sám jsem nenápadně vysál z hrdinů 4 kapky krve, které následně byly použity na seslání rituálu Blata zoufalství (jak jinak). Po úspěšném vylíhnutí hermanů a jejich následnému překvapivému útoku společně s párečkem krys, nějakou tou zombií a kostlivců následovaných jedním duchem, začalo nemilosrdné vysávání kapek života jednotlivým hrdinům. (Mimochodem krysa a Zombii se do bažin dostaly přes Teleport T1). I když téměř všechny Zorkalovy příšery zahynuly, většina hrdinů byla nucena navrátit se zpět do města Argos, aby zde zregenerovala své zdraví. Jediní, kdo potupný návrat do města nemusely absolvovat byly Gor a Choros. Gor díky své schopnosti léčení a Choros se zbaběle schoval ve Vědmině chýši. Z těchto bojů vyšly sice hrdinové obohaceny o zkušenosti, včetně Almanora na 2. úroveň, na druhou stranu Zorkalova zásoba kapek krve značně vzrostla. Zorkal během pár kol postoupil na 2. úroveň, seslal Posily ze zásvětí a Přízračnou proměnu. Čili jeho armáda nestvůr se opět pěkně rozrostla a vypadalo to, že hrdinové, z nichž někteří ještě nedosáhly 2. úrovně začínají mít pěkné problémy. A to hra nebyla ani v polovině.

Během těch urputných bojů bych málem zapomněl na našeho odpadlíka Kaedraka, který se procházel v opuštěných dolech a který také přispěl pár kapkami krve Zorkalovi, když na něj zaútočily krysy. V poslední chvíli, když už to s Kaedrakem vypadalo hodně bledě a kdy krysy opravdu plnily svou krvavou práci na 100%, se Kaedrak rozhodl, že použije kartu Požehnání. Jaké však bylo jeho překvapení, když zjistil, že okrové pole u Vědmy okupuje Choros, který zde čekal na příchod Almanora a Ragnara. Tímto nepromyšleným tahem tak Kaedrak prozradil Zorkalovy svůj plán úniku. Na pomoc tedy musel Kaedrakovy přispěchat Ragnar, aby všechny nasbírané poklady nepřišly vniveč. To se nakonec povedlo a Kaedrak za pomoci Ragnara sebral všechny poklady ve stokách a úspěšně použil své Požehnání.

Nyní se dostáváme do 2. zásadní části hry: Nutno říci, že pokud by se hrálo bez artefaktů, byla by situace pro hrdiny velmi špatná, neboť Zorkal byl již na 2. úrovni a seslal již 3 své rituály. Navíc ještě nebyl sebrán žádný artefakt, díky čemuž by se situace Zorkala ještě více zlepšila. A to se nezmiňuji o tom, že jsem měl v zásobě rituál Temná rošáda, který by se dal v krajní nouzi použít po otevření Brány osudu i na Zorkala, dle pravidel braného v tuhle chvíli jako jedna z příšer. Toto však bylo na fóru zamítnuto, takže jsme tuto možnost ve hře po domluvě zrušily. Později se k tomuto tématu ještě vrátím. (Vzhledem k vývoji hry). Do této chvíle vypadá hra jako jasná výhra Zorkala a hrdinové se jeví jako prázdné loutky potulující se podzemím a čekající na svůj nezvratný osud.
Hrdinové v zastoupení mého kamaráda se tedy rozhodují pro zoufalý a pro mne, jako Zorkala, nepochopitelný čin. I přesto, že znají riziko vzetí artefaktů, prvního artefaktu se zmocní v bažinách Gor-objevuje Morhenův štít, Zorkal vyvolává 1 silnou nestvůru navíc. Po menších bitkách se druhého artefaktu u závalu Z2 zmocňuje Choros-objevuje Morhenovu Hůl. Gor se mezitím pomocí teleportu T1 dostává na opačný konec herního plánu, prohází kolem závalu Z6 umístěného na začátku hry. Jeho cílem je objevit poklady, popřípadě vzít poslední třetí amulet. Nastává hon na osamoceného Gora vybaveného Morhenovým štítem. Ostatní hrdinové si toho jsou vědomi a snaží se dostat ke Gorovi dříve, než ho Zorkal obklíčí hordou nestvůr a zbaví života. Postup hrdinů směrem ke Gorovi bohužel zpomaluje již tak dost velká skupina nestvůr a tak hrdinové mají dost práce, aby sami nezemřeli. Gor sbírá poklady jeden za druhým následovaný tlupou Zombií, které mu již zablokovaly možnost úniku na okrové pole.
Ve stejném tahu odkrývá Choros druhý artefakt, kde nachází Morhenovu hůl a Gor při svých pochůzkách objevil v pořadí třetí artefakt Morhenův prsten. Zorkal tedy vyvolává ve svém tahu 2+3 příšery navíc. Jeho armáda nemrtvých čítá celkem 7 silných nestvůr (z toho 4 duchové) a něco málo kolem 10 slabých nestvůr, převážně blokující postup hrdinů na pomoc Gorovi. Ten zůstává po pobytu v Léčivé fontáně na plném počtu životů a dvěma artefakty stát na poli Artefaktu u závalu Z5. Duchové útočí. Všichni 4 duchové teď mají spadeno na jednu postavu na herním plánu. Nyní se zaměřme na postavu Gora, který v jednom okamžiku zvrátí průběh hry na stranu hrdinů. V prvním útoku 2 duchů Gor používá štít a tím se těmto útokům vyhýbá. V tahu hrdinů již štít nepoužívá, ale používá prsten. Používá své kouzlo „vymítání“ a zabíjí oba duchy, protože ti kouzla vykrýt nedokážou. Zorkal používá rituál Temná rošáda a vyměňuje zombii stojící v dosahu ducha za mumii. Ta následně útočí na Gora. Nezbývá mu tedy nic jiného než následkem útoku mumie prchnou na pole Léčivé fontány, kde si vyléčí dva životy, které obětoval za „vymítání“. Rovněž si vyléčí život, který mu vzala mumie, a to pomocí předmětu z pokladu. Zorkal používá rituál Černý pramen. Mezitím dorazí další 2 duchové + teď ještě útočí mumie.

Zůstává otázkou, jestli si Gor může při útoku nestvůr vyměnit prsten za štít nebo to lze pouze ve svém tahu? Nicméně v našem případě Gor ztrácí 3 životy. Gor má samozřejmě spoustu předmětů z pokladů a tak používá Medůzinu masku. Nestvůry se díky masce nemohou hýbat, jiné na pomoc nedokáží včas a v dostatečném počtu dorazit. Gor používá ve svém tahu prsten, léčí si pomocí předmětu z pokladu 2 životy a ničí zombii a ducha. V dalším svém tahu používá opět prsten a pomocí „duchovní regenerace“ si léčí 2 životy. Jestli je to tedy všechno správně, jak jsme to hráli, tak je ve spojení s těmito amulety Gor nadlidsky silná postava. A to zůstal sám bez jakékoli pomoci od hrdinů.

V poslední, závěrečné 3. fázi hry se staly už jen nepatrné změny ve stavu hrdinů, které rozhodly o konečné porážce Zorkala. Prostě nebyl schopen vzdorovat spršce kouzel seslaných kromě Gora i Almanorem, který mezitím dostal jako dárek k narozeninám od Chorose Morhenovu hůl. Avšak ještě před předáním malá otázka: Může Choros použít artefakt Morhenova hůl jako Almanorovo kouzlo Ohnivá koule, pokud je zasažen mumií? Dle mého názoru může, protože artefakt je vlastně brán jako předmět, který se používat může. Nebo se mýlím? Nakonec tohoto příběhu o porážce mocného Zorkala bych chtěl zdůraznit celkový závěr hry, který proběhl v duchu popravy Zorkala samotného. Zorkalovi se při této hře podařilo zabít pouze jednu postavu z celkového počtu 5 přeživších, kteří dorazili i s artefakty až k Bráně osudu. A to Ragnara, kterému však Gor předal štít a tudíž mu samotný Zorkal ubral vždy pouze 1 život. Nebýt nestvůr, které se do Ragnara pustili také, přežily by všichni hrdinové. Vždyť hned první útok na Zorkala ve spojení Gor + Almanor, přičemž Gor nebyl ani na 3. úrovni, připravil Zorkala hned o 4 životy: Almanor 2x „Ohnivá koule“ s použitím artefaktu Morhenova hůl, Gor 2x „Spirituální palcát“ s použitím artefaktu Morhenův prsten. To všechno bez použití předmětů a nejslabší postavě ve hře Kaedraka, který jen z povzdálí příhlížel.

A kde je např. Morhenova sekera nebo náhrada za Kaedraka např. Eleaonor nebo Vargen, že? A to měl Zorkal dost silnou armádu. Zdá se mi to tak trochu nevyvážené. S artefakty za hrdiny nevyhrát, to se musí podle mě nasekat opravdu spousty chyb. Někde na fóru jsem četl názor, že Zorkal má sice kompenzaci v podobě vyvolaných příšer, ale ty se dají pomocí artefaktů zničit a už se neobjeví, kdežto artefakty přetrvávají až do konce hry. S tímto bych i souhlasil. Napadla mě taková menší vyváženost ve hře s používáním artefaktů, která by navíc vnesla do hry zase o něco více strategie a taktického uvažování.

Jsem zvědav, co na to ostatní. Možná to bude blbost, ale uvidíme, rád si vyslechnu názory ostatních. (Více v sekci Home-rules a doplňky.)


Nahoru
 

 Předmět příspěvku: Re: Zorkalova smrt s artefakty
OdeslatNapsal: 27.2.2008, 15:36 
Offline
Uživatelský avatar
 ICQ  Profil

Registrován: 22.8.2007, 15:14
Příspěvky: 160
Bydliště: kousek od Prahy
já musím napsat, že takováhle report se mi moc líbí - takhle detailně si já to nezapamatuju, ani kdybych nechtěl :)

jen s Kaedrakem ála nejslabší postavou bych byl hodně opatrný - možná se nehodí pro váš styl hry, ale když je třeba špuntovat chodba a doléčit, tak je Kaedrak nenahraditelný ... (a se dvěma útoky na druhém lvlu je jedním z nejlepších hrdinů právě na druhém lvlu - na prvním je pravda trochu slabší)

_________________
Věčněnespokojený zelený lesní mužíček


Nahoru
 

 Předmět příspěvku: Re: Zorkalova smrt s artefakty
OdeslatNapsal: 29.2.2008, 10:36 
Offline
 Profil

Registrován: 19.2.2008, 15:12
Příspěvky: 16
V podstatě je to tak. Slovo "špunt" přesně vystihuje podstatu Kaedrakovy postavy, avšak jen na 3. úrovni. Pravda, na 2. úrovni má Kaedrak 2. útoky, ale vzhledem k počáteční slabosti na 1. levelu se většinou snaží hráči posílit hrdiny, kteří jsou na 2. úrovni schopnější než Kaedrak (špuňťák) :) .


Nahoru
 

Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle  
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ] 

Všechny časy jsou v UTC + 1 hodinaKdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník


Nemůžete zakládat nová témata v tomto fóru
Nemůžete odpovídat v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru

Hledat:
Přeskočit na:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group  
Design By Poker Bandits  
Český překlad – phpBB.cz